Gedragscode

We willen dat onze gemeenschap openstaat voor iedereen. Daarom zetten we ons in om al onze bezoekers een warme, veilige en gastvrije omgeving te bieden, ongeacht hun geslacht, geloofsovertuiging, handicap of herkomst.

De volgende gedragscode bevat onze verwachtingen ten aanzien van het gedrag van toeschouwers en de gevolgen van onaanvaardbaar gedrag. Wij nodigen alle toeschouwers uit om ons te helpen een veilige en positieve ervaring voor iedereen te bieden!

 • Toeschouwers zullen hun omgeving respecteren.
 • Toeschouwers mogen het zicht van andere toeschouwers niet belemmeren.
 • Bij sommige concerten kan de artiest het publiek vragen om gedurende het hele concert voor hun stoel te blijven staan. Bij deze gelegenheden dienen staande toeschouwers respectvol met hun omgeving om te gaan en het zicht van andere toeschouwers niet te blokkeren.
 • Toeschouwers zullen zich op geen enkele wijze mengen in het evenement, de artiest of de sporter.
 • Toeschouwers onthouden zich van grof/agressief taalgebruik, vechten, obscene gebaren, gooien met voorwerpen en ander gedrag dat schadelijk is voor de ervaring van andere toeschouwers.
 • Toeschouwers zullen de instructies en aanwijzingen van het personeel van de ING Arena opvolgen.
 • Toeschouwers zullen niet op de stoelen of andere structuren klimmen.
 • Toeschouwers mogen de gangpaden niet blokkeren.
 • Toeschouwers zullen geen zitplaats of zone bezetten waarvoor zij geen geldig ticket hebben en zullen hun ticket tonen wanneer daarom wordt gevraagd.
 • Toeschouwers zullen niet roken in onze faciliteiten.
 • Toeschouwers die alcoholische dranken nuttigen zullen dit op een verantwoorde manier doen.
 • Toeschouwers worden verzocht om ongepast of agressief gedrag te melden bij de beveiliging of het personeel van de ING Arena.
 • Toeschouwers zullen zich houden aan de orders van het personeel van de ING Arena met betrekking tot bedieningsprocedures.
 • Het managementteam van de ING Arena kan toeschouwers die deze regels overtreden vragen het gebouw te verlaten zonder recht te hebben op enige vergoeding.
 • Kamperen voor ING Arena is niet toegestaan.
 • Audio- of video-opnameapparatuur, professionele camera's of camera's met afneembare lenzen
 • Laserpointers
 • Het is verboden binnen te komen met eten of drinken
 • Huisdieren
 • Selfies plakken 
 • Ipad/tablet
 • Parfumfles
 • Illegale stoffen en voorwerpen
 • Elk voorwerp dat anderen kan schaden 
 • Elk voorwerp dat de rust kan verstoren
 • Rugzakken van elk formaat zijn niet toegestaan.

White.png

Voor je eigen veiligheid en die van andere toeschouwers worden gasten en hun bezittingen gecontroleerd voordat ze worden toegelaten. Gelieve uw tassen open aan te bieden voor inspectie. Het managementteam van de ING Arena behoudt zich het recht voor om meegebrachte voorwerpen in beslag te nemen.

Officiële merchandisingitems zijn alleen verkrijgbaar bij verkooppunten van ING Arena. Pas op voor onofficiële verkopers die inferieure artikelen aanbieden waarvoor wij op geen enkele manier verantwoordelijk zijn.

Het is verboden om welk voorwerp dan ook te verkopen, te koop aan te bieden of uit te delen in of rond de ING Arena, inclusief maar niet beperkt tot merchandising, tickets, eten, drinken, sigaretten of rookwaren, kranten of tijdschriften.

Tijdens een evenement is het verboden (gratis of tegen betaling) sponsor-, promotie- of marketingmateriaal, folders, posters of ander materiaal met een religieuze of politieke boodschap mee te nemen, uit te stallen of te verspreiden.

Privé-transacties (inclusief tickets) zijn niet toegestaan op de site of in de zaal.

B2B

FAQ